Bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa yang berwibawa apabila masih mampu menyampaikan isi pemikiran yang berkesan yang sarat dengan unsur-unsur intelektual dan makna-makna yang halus dan rumit.

Sebagai bahasa yang mempunyai keindahan yang diiktiraf sejarah, usaha memastikan kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa yang berperadaban tinggi perlu diteruskan. Tambahan juga, sesuatu bahasa akan menjadi lebih unggul apabila dikaitkan dengan peradaban besar melalui kerjasama dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Sehubungan dengan itu, Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, (JBKM), Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) dengan kerjasama Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan Persidangan Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu kali ke-7 2021 (PABMVII 2021).

Tema yang akan diketengahkan dalam persidangan ini ialah ‘Pengajian Melayu Masyarakat Supradiversiti’. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa subtema yang telah dikemukakan iaitu Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu, Bahasa Serumpun, Pendidikan, Seni dan Budaya, Perbandingan Bahasa, dan Ketamadunan.